Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2014

lackofemotion
3955 e998 500
Reposted fromCsengee Csengee viawishyouwerehere wishyouwerehere
lackofemotion
1472 3ef3
lackofemotion
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus
Reposted fromurwisko urwisko viaMarysiaJane MarysiaJane
lackofemotion
2511 259e
Reposted fromdranger dranger viaryska ryska
lackofemotion
yes caffeine, yes I do
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaMarysiaJane MarysiaJane
lackofemotion
Play fullscreen
czasami wiemy wstając że dzień będzie chujowy, męczymy się pół dnia aż nagle wpada track który zmienia wszystko i zamiast lecieć na dno spadamy w górę :)

August 19 2014

lackofemotion
Za oknem piękna pogoda, ale wewnątrz Ciebie panuje całkowicie inny klimat...

January 22 2014

lackofemotion

January 18 2014

lackofemotion
2182 3cb9
Reposted from21gramow 21gramow viawinnym-swiecie winnym-swiecie

January 13 2014

lackofemotion
Głupcy, którzy mają serce na wierzchu, którzy nie panują nad swoimi emocjami, którzy nurzają się w smutnych wspomnieniach i pozwalają łatwo się sprowokować... innymi słowy ludzie słabi... nie mają żadnych szans
— J.K. Rowling "Harry Potter i Zakon Feniksa"
Reposted fromedenpath edenpath viawinnym-swiecie winnym-swiecie

January 09 2014

lackofemotion
0623 4ef9
Reposted fromiamstrong iamstrong
lackofemotion
0978 839c
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator
1504 7358
Reposted fromillicitdreamer illicitdreamer
lackofemotion
1544 d6d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 05 2014

lackofemotion
8480 c81c 500
lackofemotion
Dopiero gdy stracimy wszystko stajemy się zdolni do wszystkiego
— Tyler Durden
Reposted byTrzysnyotymsamym Trzysnyotymsamym

January 04 2014

lackofemotion
Będziemy równi dopiero na cmentarzach, jeśli nasi bliscy będą mieli za kim płakać
Reposted fromsoviolently soviolently
lackofemotion
Czasami trzeba się odizolować od ludzi, w samotności uporać się z własnymi demonami, bo najważniejsze to nie dać im się wykończyć...

January 03 2014

lackofemotion
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viadexter dexter
lackofemotion
4159 5907
Reposted fromwerterowska werterowska viaShadow-Moore Shadow-Moore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl